Az Őrségről

Vas megye délnyugati sarkában találjuk ezt az erdőkkel, ligetekkel szabdalt gyönyörű tájat, ahová a honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őrállókat telepítettek. Innen a táj neve : Őrség. Az Őrség központja a hajdani őrnagyok székhelye, Őriszentpéter. Az őrségiek mind határőrizők voltak. Sajátos történeti, néprajzi és társadalmi különállásuk, a földrajzi, gazdasági adottságok eredményezték azt, hogy a szomszédos tájak lakóitól elszigetelődtek. A természeti adottságok szabták meg az őrségi nép településformáját is. Házaikat a patakparti legelők mellett a dombokra építették, ahonnét messze el lehetett látni. A dombok tetején kialakult házcsoportokat szereknek nevezték és nevezik ma is. Több ilyen szer alkot egy falut. A szerek nevüket vagy egymáshoz való helyzetükről ( Alsó szer, Felső szer), vagy egy foglalkozásról ( Kovács szer) vagy az első odatelepült család nevéről ( Baksa szer, Keserű szer, stb. ) kapták.